Orientering fra SALUS om den aktuelle sundhedskrise

Kære beboere
 
Som følge af myndighedernes anbefalinger vedr. den aktuelle sundhedskrise, så iværksætter vi følgende tiltag.
 
Lukket for personlig henvendelse
På alle vores kontorer både de administrative og hos ejendomsfunktionærerne lukkes der for personlig henvendelse uden en forudgående aftale. Vores telefoner er åbne inden for den sædvanlige åbningstid, og der kan stadig laves aftale om personligt fremmøde når det er nødvendigt fx ved nøgleafhentning o.l.
 
Serviceopgaver den enkelte bolig udsættes
Alle ikke kritiske serviceopgaver inde i den enkelte bolig udskydes.
Kritiske opgaver udføres som normalt. Det drejer sig bl.a. om følgende:
  • Forhold som har betydning i forhold til sundhedsrisiko
  • Forhold som kan medføre skade på bygninger og inventar
  • Øvrige forhold som kan have økonomiske konsekvenser (utætte installationer o.l.)
 
Aflysning af alle beboermøder
Der gennemføres ikke beboermøder o.l. så længe myndighederne opretholder deres nuværende anbefalinger. Alle planlagte møder i den kommende til udsættes eller aflyses.
 
Vedligeholdelses- og renoveringsarbejder fortsætter
Alle udvendige vedligeholdelses- og renoveringsarbejder fortsætter som udgangspunkt. Vi vil dog udvise forståelse overfor håndværksvirksomheder, som af forskellige årsager ikke kan fortsætte arbejdet helt som planlagt.
I forhold til indvendige arbejder kommer vi i den kommende tid til at overveje, om planlagte arbejder skal udskydes. Beboerne i de berørte afdelinger vil blive nærmere informeret nærmere, når vi ved mere.
 
 
Udover ovenstående, så opfordrer vi alle til at følge myndighedernes anbefalinger, som kan findes på https://politi.dk/corona og generelt bruge sund fornuft.
 
Ovenstående vil uden tvivl give anledning til spørgsmål, men vi må bede om forståelse for, at vi ikke har alle svar på nuværende tidspunkt.